Ứng dụng GISSERVER

Gửi bởi edic  |  04 Tháng Bảy 2017 11:30:03 CH  | 

Gisserver là một thành phần để tạo lên một webgis, đáp ứng cơ bản các yêu cầu về một hệ thống website và gis trên trình duyệt. Cung cấp các giải pháp quản lý hệ thống, … Đặc biệt và các chức năng để biên tập, thành lập các bản đồ chuyên đề với mọi hình thức không giới hạn. Chạy tốt trên mọi trình duyệt

Ứng dụng GISSERVER

Mô hình hoạt động của gisserver: người dùng (user) -> lưu trữ (store) -> lớp (layer) -> chuyên đề (workspace) -> Xuất bản (public). Mỗi phần có những chức năng và đặc điểm riêng.

* Quản lý lưu trữ (store): 

- Đây là mục tạo ra các lớp dữ liệu đầu tiên được người sử dụng tạo ra, gồm các loại định dạng dữ liệu bản đồ số như: shp, tab, dgn,… hoặc định dạng ảnh: tif, vrt,… với các thuộc tính: vùng, đường, điểm, ảnh.

- Sử dụng hệ tọa độ chuẩn WGS84 hoặc người dùng tự định nghĩa lại

- Dung lượng lưu trữ phụ thuộc vào dung lượng đã được cấp

- Sau khi tạo ra có thể chia sẻ để các thành viên khác sử dụng (giúp tiết kiệm tài nguyền và chuyên môn hóa trong công việc)

- Dữ liệu được đặt vào các nhóm khác nhau, có thể tìm kiếm dễ dàng hoặc tải về tùy ý.


 

Ảnh lữu trữ dữ liệu

* Quản lý lớp (layer):

- Sử dụng dữ liệu từ store đã có để biên tập bản đồ như mầu sắc, các kiểu hiển thị, nhãn, …

- Các kiểu biên tập (style) cho điểm, đường, vùng dễ sử dụng

- Một store có thể tạo ra nhiều layer khác nhau phục vụ các bài toán hiển thị khác tùy mục đích sử dụng (tính kế thừa giúp tiết kiệm tài nguyên).

- Layer có thể hiển thị thành bản đồ theo nhiều dạng: cache hoặc toàn vùng giúp quá trình biên tập dễ dàng hơn .

- Người dùng có thể thay thế store trong layer dễ dàng bằng việc kéo thả

- Layer có thể chia sẻ để người khác sử dụng

- Chức năng biên tập ảnh vờn bóng địa hình (tif, vrt) siêu nhanh, đồng thời tự động tạo ra các đường bình độ mà không cần phải có một lớp bình độ riêng

- Có thể tạo ra một layer để gom nhóm các layer khác (giúp ghép vùng nhanh chóng)

- Có thể sao chép các kiểu (style) giữa các lớp có cùng thuộc tính


Ảnh danh mục các lớp bản đồ

* Quản lý chuyên đề (workspace):

- Tạo nhóm các chuyên đề để lưu trữ

- Một chuyên đề bao gồm nhiều lớp khác nhau không giới hạn

- Có thể đóng khung dữ liệu bản đồ tùy thuộc vào người dùng

- Có thể hiển thị theo nhiều hoặc một lớp duy nhất

- Người dùng được phân quyền tương đương với tổng biên tập có thể xuất bản bản đồ lên mạng hoặc không, có thể xuất bản và kiếm soát chuyên đề của thành viên khác.

- Tạo cache bản đồ chuyên đề thành ảnh theo chuẩn TMS, ZXY (tương tự như google) để xuất bản lên mạng giúp cho tốc độ chuyền tải nhanh.

- Các chuyên đề là nơi cuối cùng của việc xuất bản bản đồ. 

 


Ảnh các chuyên đề và nhóm lưu trữ

* Khi một bản đồ được xuất bản (public)

- Có thể tạo tập hợp các bài viết liên quan và gắn vào bản đồ

- Có thể gắn bản đồ vào một hay nhiêu bài viết hoặc một trang bất kỳ trên hệ thống (sự phối hợp qua lại giữa các chức năng trên hệ thống)

- Có thể gắn nhiều ảnh vào một chuyên đề

- Có thể cung cấp dữ liệu bản đồ theo chuẩn TMS, ZXY


Ảnh chuyên đề Địa hình Việt Nam

--nMinh-- tổng hợp từ gis.vn

3184gisserver5.jpg