Các bài viết trong Tháng Mười, 2016

Tháng 10
11
Phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian (SDI) là giải pháp tốt để phát triển bền vững, nhất là trong hoàn cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu. Có nhiều thuận lợi để phát triển mô hình này, những nghiên cứu bước đầu cho việc phát triển SDI... Chi tiết
 
Tháng 10
11
Hội thảo quốc tế về vấn đề đất và khí thải ở Nam / Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Việt Nam
Từ 17/10/2016 đến 20/10/2016. Đại học bang Michigan (MSU); Đại học Bách Khoa TP.HCM; Đại học Quốc gia TP.HCM; và Đại học Công nghệ – ĐHQGHN sẽ cùng tổ chức hội thảo quốc tế về Sử dụng đất và khí thải ở Nam/Đông Nam Á với mục tiêu đánh giá... Chi tiết
 
Trang 1 trong 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>