Các bài viết trong Tháng Mười, 2017

Tháng 10
31
Bản đồ địa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sơ địa chính vì vậy trên bản đồ cần thể hiện đầy đủ các yếu tố đáp ứng yêu cầu Quản lý đất đai. Nội dung bản đồ địa chính Yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính Bản đồ địa chính được... Chi tiết
 
Tháng 10
31
Ngày 29 tháng 8 năm 2017 tại Khách sạn Pullman - Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao của Nhật Bản”... Chi tiết
 
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>