Các bài viết trong Tháng Mười Một, 2017

Tháng 11
29
Ngày 18/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và Đoàn Địa chất 406... Chi tiết
 
Tháng 11
29
Ngày 20 tháng 7 năm 2017. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng... Chi tiết
 
Trang 2 trong 4 << < 1 2 3 4 > >>