Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2017

Tháng 12
21
Để ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị cho các cá nhân, tổ chức liên quan quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch ... Chi tiết
 
Tháng 12
21
Hệ thống WebGIS trong chi trả dịch vụ môi trường rừng phát triển bởi Dự án IPFES, tích hợp với cơ sở dữ liệu của Dự án FOMIS II và DPFES và sử dụng máy tính bảng trong giám sát rừng
Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) với sự tài trợ của Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông qua Dự án Tăng cường thực thi chính sách chi ... Chi tiết
 
Trang 10 trong 25 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>