Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2017

Tháng 12
11
Đô thị thông minh được hiểu theo cách ứng dụng công nghệ số vào quản lý mọi lĩnh vực của đô thị bao gồm: giao thông, điện, nước… và nhất là quản lý quy hoạch, quản lý đất đai.Việc áp dụng hệ thống tọa độ thông tin địa lý (Geographic Information... Chi tiết
 
Tháng 12
11
Xuất bản - in - phát hành có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, có nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, định hướng tư tưởng, phản ánh hiện thực, góp phần phổ biến tri thức, nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Trong xu thế toàn... Chi tiết
 
Trang 20 trong 25 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>