Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2017

Tháng 12
4
Theo thông lệ quốc tế, công tác thuỷ đạc nói chung và chuyên ngành đo đạc biển, thành lập hải đồ nói riêng tại hầu hết các nước trên thế giới đều do lực lượng Hải quân đảm nhiệm. Ở Việt Nam cũng tương tự, từ năm 1955, Bộ Quốc phòng đã giao cho... Chi tiết
 
Tháng 12
4
Đo đạc và bản đồ là một nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong công tác xác định, quản lý và bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Thực tiễn và luật pháp quốc tế cho thấy quá trình đàm phán hoạch định biên giới quốc gia thông thường gồm 04... Chi tiết
 
Trang 24 trong 25 << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>