Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2017

Tháng 12
4
Đo đạc và bản đồ là hoạt động điều tra cơ bản nhằm bảo đảm thông tin, số liệu đo đạc mặt đất, cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường,... Chi tiết
 
Trang 25 trong 25 << < 18 19 20 21 22 23 24 25