Các bài viết trong Tháng Tư, 2016

Tháng 4
11

Vừa qua ngày 24 tháng 12 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 375/QĐ-STNMT về việc ban hành Chuẩn mô hình cấu trúc, nội dung dữ liệu địa lý chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm mục đích làm quy định về cấu trúc, nội dung, chất lượng dữ liệu và cách thức trình bày các lớp dữ liệu địa lý ngành Tài nguyên và Môi trường sau:

... Chi tiết
 
Tháng 4
10

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát, nghiên cứu xây dựng chuẩn dữ liệu GIS trên cơ sở danh mục các lớp dữ liệu GIS chuyên ngành, thống nhất với quy chuẩn chung của Hệ thống thông tin địa lý (GIS) của tỉnh.Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 1415/QĐ-SKHCN về việc ban hành Chuẩn mô hình cấu trúc, nội dung dữ liệu địa lý chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

... Chi tiết
 
Trang 1 trong 2 1 2 > >>