Các bài viết trong Tháng Bảy, 2016

Tháng 7
19
Vào ngày 29 tháng 02 năm 2016, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000 áp dụng cho các công việc sau: 1. Cập nhật cơ sở ... Chi tiết
 
Tháng 7
19
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhằm giới thiệu ứng dụng Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế đến cán bộ, công chức UBND huyện Nam Đông và qua đó hướng dẫn sử dụng Cổng đế khai thác, cập nhật, chia sẻ, tích hợp, quản lý dữ... Chi tiết
 
Trang 5 trong 6 << < 1 2 3 4 5 6 > >>