Các bài viết trong Tháng Bảy, 2016

Tháng 7
19
Nhằm giới thiệu Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế đến cán bộ, công chức UBND huyện A Lưới và qua đó hướng dẫn các cán bộ, công chức sử dụng Cổng đế khai thác, cập nhật, chia sẻ, tích hợp, quản lý dữ liệu GIS của huyện A Lưới trên hệ ... Chi tiết
 
Trang 6 trong 6 << < 1 2 3 4 5 6