Các bài viết trong Tháng Tám, 2016

Tháng 8
5
Nhằm mục đích ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý GIS nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác kiến trúc, quy hoạch phục vụ quản lý phát triển đô thị, thì trước hêt chúng ta cần triển khai đồng bộ các nội dung sau:... Chi tiết
 
Tháng 8
5
ArcGIS Earth là một chương trình xem bản đồ trên máy tính để bàn, cho phép người dùng mở và làm việc với dữ liệu bản đồ 3D và 2D để hiển thị trên quả địa cầu. ArcGIS Earth có thể đọc các dịch vụ (services) của ESRI shapefile và các chuẩn định... Chi tiết
 
Trang 1 trong 6 1 2 3 4 5 6 > >>