Tháng 7
19
Trong những năm qua, Công nghệ thông tin (CNTT) có những bước phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ (ĐĐ&BĐ). Các tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia trên thế giới đã triển khai các chương trình ... Chi tiết
 
Tháng 7
19
Sáng ngày 04/7/2016 tại hội trường tầng 4 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lớp tập huấn “Giới thiệu ứng dụng Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác khai thác và quản lý dữ liệu GIS chuyên... Chi tiết
 
Trang 104 trong 110 << < 40 70 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > >>