Tháng 4
10

Ngày 01 tháng 3 năm 2016 Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 243/QĐ-SXD về việc ban hành Chuẩn mô hình cấu trúc, nội dung dữ liệu địa lý chuyên ngành Xây dựng nhằm mục đích làm quy định về cấu trúc, nội dung, chất lượng dữ liệu và cách thức trình bày các lớp dữ liệu địa lý ngành Xây dựng

 
... Chi tiết
 
Tháng 4
10

Ngày 05 tháng 3 năm 2016 tại hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo vận hành và khai thác CSDL GISHue để nghe báo cáo việc vận hành, nâng cấp Cổng thông tin địa lý GISHue. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Ban chỉ đạo hành và khai thác CSDL GISHue, Tổ công tác nghiên cứu ứng dụng GISHue và đại diện Công ty Cổ phần công nghệ thông tin địa lý EkGIS.

... Chi tiết
 
Trang 110 trong 110 << < 40 70 103 104 105 106 107 108 109 110