Tháng 12
14
1. Phân loại các phép chiếu bản đồ 1.1. Phân loại theo đặc điểm sai số chiếu hình 1.1.1. Các phép chiếu đồng góc Trong các phép chiếu đồng góc thì góc không có biến dạng (ω = 0), tỷ lệ độ dài tại mỗi điểm không phụ thuộc vào phương... Chi tiết
 
Tháng 12
14
Theo thống kê của Sở Xây dựng, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 285 đồ án quy hoạch (ĐAQH) có quyết định phê duyệt, trong đó, có 159 ĐAQH xây dựng và 126 ĐAQH đô thị. Việc triển khai nhiều ĐAQH với nhiều thể loại và tỷ lệ khác nhau, thực... Chi tiết
 
Trang 12 trong 110 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 70 > >>