Tháng 12
14
Đây là nội dung chính của đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GIS Hue” được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành lập hội đồng giao trực tiếp cho Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chiều 15/6.
Đề tài triển khai với thời gian 12 tháng, với kinh phí cấp từ ngân sách sự nghiệp khoa học hơn 670 triệu đồng, do ThS Lê Duy Sử- Giám đốc Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh làm chủ nhiệm nhằm tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình cấu trúc... Chi tiết
 
Tháng 12
11
Trước đây, để tra cứu thông tin quy hoạch, người dân phải đến UBND phường gặp cán bộ địa chính hỏi, còn nay mọi người có thể nhanh chóng tra cứu, biết được khu đất mình đang ở khi có ý định chuyển nhượng, mua bán. Thông qua việc sử dụng ứng dụng... Chi tiết
 
Trang 15 trong 110 << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 40 70 > >>