Tháng 12
22
Hội đồng KH-CN tỉnh vừa nghiệm thu đề tài Ứng dụng công nghệ GIS quản lý hạ tầng viễn thông trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đề tài do Th.S Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT tỉnh làm chủ nhiệm, thực hiện từ năm 2014-2017.
Nhóm tác giả thực hiện đề tài đã thu thập, thống kê, phân tích, chỉnh lý dữ liệu không gian và thuộc tính về cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS và số hóa các đối tượng cơ sở hạ tầng thành các bản đồ chuyên đề theo tỉ lệ 1/10.000; nghiên cứu, thiết ... Chi tiết
 
Tháng 12
22
Tỉnh An Giang là một trong những tỉnh sớm có ý tưởng và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS vào quản lý kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ đã được UBND tỉnh cho phép triển khai đề tài ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu nền cho một số ngành của tỉnh An Giang như xây dựng, giao thông, nông nghiệp, giáo dục, y tế… đến năm 2006 đã nghiệm thu và đến nay đã mở nhiều lớp đào tạo để nâng cao hiệu quả của đề tài.”
Hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System – gọi tắt là GIS) là một phần của công nghệ thông tin được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rộng rãi trong 10 năm lại đây. Ngày nay, GIS là một công cụ trợ giúp quyết định sự... Chi tiết
 
Trang 5 trong 110 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>