Tháng 12
6
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 1356/UBND-DL ngày 19/3/2016 về việc vận hành và khai thác Cổng thông tin địa lý phiên bản nâng cấp. Từ ngày 29/11-02/12/2016 Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tổ chức lớp tập ... Chi tiết
 
Tháng 12
6
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thực hi triển khai nhiệm vụ theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 30/5/2015 của UBND Tỉnh về việc xây dựng dữ liệu chuẩn GIS các ngành trên cơ sở danh mục các lớp dữ liệu GIS chuyên ngành, thống nhất với... Chi tiết
 
Trang 70 trong 110 << < 40 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 > >>