Tháng 12
22
Công nghệ số nói chung, trong đó bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ hữu ích trong việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết với bản đồ. Tiến bộ này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước phát triển, là nền tảng số hướng đến vận hành và quản lý một đô thị thông minh toàn diện.
Các sáng lập viên của Tpizi.com. Xu hướng phát triển công nghệ số trong quản lý Việc áp dụng hệ thống GIS vào lĩnh vực quy hoạch xây dựng sẽ giúp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thiết kế, là công cụ đắc lực cho các ban, ngành, địa... Chi tiết
 
Tháng 12
21
Những năm gần đây, cụm từ “Thiết bị bay không người lái” (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) đã dần trở nên quen thuộc trên các phương tiện thông tin đại chúng (năm 2014 khi VN chế tạo thành công các chiếc UAV phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học ... Chi tiết
 
Trang 8 trong 110 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>