Dự án kêu gọi đầu tư

Cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các thông tin về danh sách các dự án kêu gọi đầu tư

Dự án đang triển khai

Cung cấp cho người dân, doanh nghiệp về hiện trạng các dự án đang triển khai

Danh lam thắng cảnh

Cung cấp các thông tin về (Vị trí, mô tả, hình ảnh) về danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

365 ngày lễ hội

Cung cấp các thông tin về các hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn(vị trí, thời gian, mô tả, hình ảnh)

Công bố thông tin về giá đất

Cung cấp các thông tin về giá đất được công bố

Thông tin kinh tế xã hội

Cung cấp các thông tin về KT-XH của tỉnh(diện tích, dân số) theo số liệu mới nhất hàng năm được công bố