Tháng 12
25
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa thực hiện thành công và đưa vào thực hiện đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS quản lý, bảo vệ di tích. Với đề tài này, việc khoanh vùng bảo vệ di tích thuộc hệ thống di tích Cố dô Huế do trung tâm quản lý sẽ... Chi tiết
 
Tháng 12
25
Thực hiện việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (GIS3D) phục vụ quy hoạch, quản lý đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong hai ngày 22-23/12/2017, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế... Chi tiết
 
Trang 1 trong 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 > >>