Công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Gửi bởi edic  |  29 Tháng Mười Một 2017 3:09:44 SA  | 

Ngày 18/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và Đoàn Địa chất 406 thuộc Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ là đơn vị tư vấn thực hiện.

        Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và thành phố Huế.

       Đồng chí Phan Văn Thông, TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu khai mạc, công bố Quyết định số 1918/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm mục tiêu quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường có tiềm năng lớn trên địa bàn tỉnh, gắn với việc sản xuất, chế biến các sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, đất, sét và một số khoáng sản khác…

Đ/c Nguyễn Mạnh Đại Lân, Phó Trưởng phòng Khoáng sản  công bố  nội dung của Quy hoạch

Quy hoạch đã tập trung những khoáng sản chủ lực của tỉnh gồm: Than bùn, đất làm vật liệu san lấp, đất sét, đá làm vật liệu xây dựng thông thường và một số khoáng sản khác với 86 khu vực mỏ khoáng sản có tổng diện tích là 1.319,365 ha, cụ thể như sau:

      - 28 khu vực mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 199,055ha, trữ lượng tài nguyên dự báo 64.956.262 m3.

      - 03 khu vực mỏ than bùn với diện tích 149,01 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo 1.838.369 tấn.

      - 15 khu vực mỏ đất sét làm nguyên liệu gạch ngói với diện tích 209,2 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo 6.914.419 m3.

      - 35 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp với diện tích 723,5ha, trữ lượng tài nguyên dự báo 51.505.885 m3.

      - 05 khu vực mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ với diện tích 38,6 ha.

      Căn cứ Quy hoạch này UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ sau:

      - Chủ trì phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, than bùn và các khoáng sản phân tán nhỏ lẻ khác theo thẩm quyền, để đáp ứng yêu cầu nguồn nguyên liệu cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

      - Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hoá các thủ tục cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác và kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

      - Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; hạn chế vận chuyển khoáng sản chưa chế biến ra khỏi địa bàn tỉnh./.

“nMinh theo stnmt.thuathienhue.gov.vn