Giới thiệu

Giới thiệu


gServer là nền tảng GIS thế hệ mới cho triển khai các hệ thống GIS trực tuyến có khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi từ trình duyệt web và trên mọi thiết bị. gServer được sử dụng để thiết lập, cập nhật cơ sở dữ liệu không gian, tạo lập bản đồ, tạo các ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu về bản đồ và thông tin không gian của mọi tổ chức.

 

 

Cung cấp các chức năng của một phần mềm GIS Desktop trên trình duyệt Web

gServer cung cấp các chức năng tương tự như các chức năng của một phần mềm GIS cài đặt trên máy tính để bàn nhưng cho phép truy cập đến các chức năng này thông qua  trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari,...).

 

 

 

 

Cung cấp các chức năng của một phần mềm GIS Server

gServer cho phép thiết lập, quản trị các dịch vụ GIS cơ bản như: dịch vụ bản đồ nền (basemap), dịch vụ địa điểm (geocoding), dịch vụ định tuyến (routing), dịch vụ truy vấn độ cao (elevation) từ mô hình dữ liệu của gServer hoặc từ các dịch vụ GIS trực tuyến do các hệ thống khác cung cấp như Google, ArcGIS for Server, Bing, OpenStreetMap,...và cung cấp các dịch vụ GIS dưới dạng các chức năng phần mềm mềm, cho các hệ thống khác thông qua các REST API hoặc JavaScript API.

 

Triển khai ứng dụng GIS mà không cần lập trình

gServer cung cấp khả năng cho phép với mỗi lớp bản đồ chuyên đề người dùng có thể dễ dàng cấu hình để thiết lập các các giao diện chức năng tìm kiếm, tra cứu, cập nhật,... từ cơ bản đến nâng cao mà không cần phải lập trình thêm bất kỳ một dòng mã nào.

 

 

 

 

Dễ dàng quản trị và phân quyền truy cập bản đồ chuyên đề

gServer cho phép người quản trị dễ dàng tổ chức các bản đồ thành các danh mục (catalog) bản đồ khác nhau để người dùng thuận tiện khi truy cập, sử dụng cũng như cho phép phân quyền truy cập đến từng bản đồ chuyên đề.

 

 

Sẵn sàng tích hợp GIS với các hệ thống khác

gServer cho phép dễ dàng tích hợp GIS với các hệ thống thông tin khác để cho phép liên kết và truy cập thông tin từ các hệ thống khác trên bản đồ chuyên đề.

 

 

 

Khai thác bản đồ mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị

gServer cung cấp sẵn các ứng dụng trên các kho ứng dụng trực tuyến phổ biến. Người dùng có thể dễ dàng tải về và cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng,..) của mình và sẵn sàng để  truy cập và khai thác, cập nhật các bản đồ chuyên đề do gServer cung cấp mọi lúc, mọi nơi có kết nối Internet (WiFi hoặc 3G).

Tải về ứng dụng gMobile cho thiết bị Android

Tải về ứng dụng gMobile cho thiết bị iOS

Tải về ứng dụng gMobileCollector cho thiết bị Android

Tải về ứng dụng gMobileCollectot cho thiết bị iOS

 

Quản trị hệ thống tập trung

gServer cho phép quản trị hệ thống thông qua trình duyệt web có thể quản trị người dùng, phân quyền truy cập đến các phân hệ chức năng, quản trị log cũng như theo dõi (auditing) truy cập hệ thống.