Giải pháp phần mềm tích hợp GIS – SCADA – Thủy lực ngành cấp nước

Gửi bởi edic  |  04 Tháng Bảy 2017 11:30:25 CH  | 

Hệ thống SCADA : đo đếm lưu lượng, áp lức từ xa.

Giá trị mang lại khi áp dụng giải pháp:

– Quản lý tập trung, dữ liệu tập trung cho toàn mạng lưới cấp nước.

– Kết nối với dữ liệu SCADA và Billing hiện hữu của mạng lưới để phân tích thất thoát nước và tối ưu hóa mạng lưới cấp nước.

– Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban liên quan (Phòng kỹ thuật, Phòng quản lý mạng lưới, Phòng quan hệ khách hàng, Nhà máy nước…).

– Thông tin sự cố mạng lưới được nhanh chóng để phục vụ khách hàng dùng nước tốt nhất

Kết quả đạt được:

– Khoanh vùng rò rỉ bằng phần mềm

– Mô phỏng chất lượng nước

– Giúp tối ưu hóa năng lượng hoạt động của bơm

– Tự động cân chỉnh mô hình thủy lực sát với thực trạng mạng lưới cấp nước

--nMinh--theo vietan-enviro.vn

 

 

3186scada1.jpg