Quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính

Gửi bởi edic  |  29 Tháng Mười Một 2017 3:09:24 SA  | 

Ngày 20 tháng 7 năm 2017. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2017 và thay thế Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Các nội dung của Thông tư tại: /Data/Sites/1/nminh/nam2017/14-btnmt.pdf

"nMinh"