Tích hợp CSDL GIS Di tích Lăng Khải Định

Gửi bởi edic  |  24 Tháng Mười Hai 2017 10:02:17 CH  | 

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu về đề tài Ứng dụng Công nghệ GIS trong quản lý và bảo tồn di tích Lăng Khải Định. Đề tài này nằm trong khuôn khổ Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Căn cứ đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đã tiến hành kiểm tra nội dung, cấu trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật của dữ liệu và kết quả kiểm tra như sau:

-         Dữ liệu GIS Di tích Lăng Thiệu Trị được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống GISHue (định dạng lưu trữ, hệ tọa dộ VN-2000, font chữ,…)

-         Dữ liệu GIS Di tích Lăng Thiệu Trị có khả năng tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung GISHue.


Ứng dụng khai thác CSDL GIS Lăng Khải Định

Thực hiện theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định về hành chính - kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm đã thực hiện tích hợp dữ liệu GIS di tích lăng Khải Định vào hệ thống CSDL dùng chung GISHue tại địa chỉ: https://gis21.thuathienhue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=12626

Danh mục CSDL đã được tích hợp:

TT

TÊN LỚP

KIỂU DỮ LIỆU

SỐ LƯỢNG ĐÔI TƯỢNG

I

Dữ liệu GIS

1

Bến bãi

Point

1

2

Công trình di tích

Polygon

7

3

Điểm mốc

Point

5

4

Điểm độ cao

Point

29

5

Đường bình độ

Polyline

255

6

Hiện trạng sử dụng đất

Polygon

207

7

Khoanh vùng di tích

Polygon

2

8

Ranh giới khoanh vùng di tích

Polyline

2

9

Sân

Polygon

7

10

Thành

Polyline

1

11

Thửa đất

Polygon

472

II

Bảng dữ liệu

1

Bảo tồn di tích

 

23

2

Bảng điều tra hộ dân Khu vực 1

 

16

3

Bến bãi

 

2

4

Cây xanh

 

30

5

Hệ thống bảng biển

 

5

6

Thông tin phương tiện vận chuyển

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHĐịnh

 

3271kd.jpg