Tích hợp CSDL GIS Quản lý xây dựng Kinh thành Huế

Gửi bởi edic  |  24 Tháng Mười Hai 2017 10:04:00 CH  | 

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa thực hiện thành công và đưa vào thực hiện đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS quản lý, bảo vệ di tích. Với đề tài này, việc khoanh vùng bảo vệ di tích thuộc hệ thống di tích Cố dô Huế do trung tâm quản lý sẽ được quản lý, bảo vệ, kiểm soát kịp thời khi có sự cố.

Ứng dụng quản lý Xây dựn Kinh thành Huế

Trong khuôn khổ đề tài, Trung tâm Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử thực hiện tích hợp CSDL GIS đề tài vào hệ thống dùng chung GISHue với những lớp dữ liệu sau:

TT

TÊN LỚP

KIỂU DỮ LIỆU

GHI CHÚ

I

Quy hoạch xây dựng đô thị

1

Đoạn tim đường bộ

Polyline

 

2

Chỉ giới xây dựng

Polyline

 

3

Chỉ giới đường đỏ

Polyline

 

4

Quy hoạch xây dựng

Polygon

 

5

Quy hoạch sử dụng đất

Polygon

 

II

Hiện trạng xây dựng đô thị

1

Nhà

Polygon

 

2

Cơ sở tôn giáo tín ngưỡng

Polygon

 

3

Bảo tồn di tích

Polygon

 

4

Thửa đất

Polygon

 

III

Nền xây dựng đô thị

1

Khu chức năng

Point

 

2

Ranh giới nghiên cứu

Polyline

 

3

Đoạn tim đường bộ

Polyline

 

4

Đường địa giới xã

Polyline

 

5

Sông suối

Polygon

 

6

Mặt đường bộ

Polygon

 

7

Mạng lưới ao hồ

Polygon

 

8

Khu vực nghiên cứu

Polygon

 

9

Đường nội bộ

Polygon

 

10

Cầu giao thông

Polygon

 

11

Địa phận xã

Polygon

 

IV

Bảng dữ liệu

1

Số thửa xây dựng vi phạm

 

 

2

Chủ sử dụng nhà

 

 

Công dân, du khách, nhà nghiên cứu,… có thể truy cập vào địa chỉ ứng dụng sau để khai thác: http://gissonganh.thuathienhue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=17992

NHĐịnh

3239kinhThanhADD.jpg