Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị

Gửi bởi edic  |  21 Tháng Mười Hai 2017 3:17:10 SA  | 

Để ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị cho các cá nhân, tổ chức liên quan quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian đô thị mới các mục tiêu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng thống nhất, dùng chung cho tỉnh Thừa Thiên Huế, tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu GIS Huế

- Xây dựng các quy định, các bài toán ứng dụng để vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng.

- Rà soát, điều chỉnh xây dựng bổ sung chuẩn kỹ thuật của hệ thống thông tin GIS quy hoạch xây dựng;

- Rà soát các quy định có liên quan đã ban hành, đề xuất xây dựng quy định mới để kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp đảm bảo việc vận hành có hiệu quả;

- Xây dựng cơ chế thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu ngành quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế;

- Xây dựng giải pháp quản lý đồng bộ không gian, kiến trúc đô thị trên nền GIS với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Xây dựng giải pháp huy động sự tham gia hỗ trợ thực hiện từ nhiều đối tượng để tạo hệ thống nguồn lực phong phú tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng;

- Nghiên cứu triển khai xây dựng mô hình không gian 3D phù hợp lên nền GIS Huế;

- Triển khai đào tạo nguồn nhân lực đang thực hiện thẩm định, quản lý quy hoạch thành thạo trong công tác ứng dụng GIS.

Nội dung chi tiết của kế hoạch: /Data/Sites/1/nminh/nam2017/ubnd-250-kh-ubnd-2017.doc

"nMinh"