Xây dựng bản đồ cảnh báo doanh nghiệp xăng dầu hết hạn cấp phép

Gửi bởi edic  |  24 Tháng Mười Hai 2017 10:02:21 CH  | 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 120 cửa hàng xăng dầu lớn nhỏ, hằng năm đòi hỏi đội ngũ quản lý phải rà soát hạn cấp phép để quản lý và theo dõi, quá trình rà soát đòi hỏi khá nhiều thời gian và nhận lực. Xuất phát từ nhu cầu đó, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đã  xấy dựng bản đồ Quản lý mạng lưới xăng dầu tỉnh Thừa Thiên Huế giúp tra cứu các thông tin sau: 

- Báo cửa hàng xăng dầu hết hạng cấp phép

- Báo cửa hàng xăng dầu sắp hết hạng cấp phép

- Báo cửa hàng xăng dầu còn hạng cấp phép

Với việc sử dụng bản đồ người quản lý có thể xem các thông tin một cách trực quan nhất giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Người dân và doanh nghiệp có thể vào khai thác ứng dụng tại đây.

Giao diện ứng dụng khai thác


Hiển thị thông tin một doanh nghiệp hết hạn cấp phép


Hiển thị thông tin một doanh nghiệp sắp hết hạn cấp phép

NHĐịnh

3285ct.jpg