Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2016

Tháng 12
22
Bản đồ là công cụ truyền đạt thông tin không gian. Làm thế nào để truyền đạt thông tin không gian hiệu quả nhất luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với người làm bản đồ. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, phương tiện để thể... Chi tiết
 
Tháng 12
22
Operations Dashboard (OD) là một bảng điều khiển tổng hợp và khai thác dữ liệu của bạn, đồng thời cập nhật trực tuyến mọi thay đổi mới tại hiện trường hoặc các bộ phận theo thời gian thực, cũng như những ảnh hưởng của những thay đổi/ cập nhật đó... Chi tiết
 
Trang 1 trong 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>