Các bài viết trong Tháng Bảy, 2016

Tháng 7
19
Hoạt động tiêu chuẩn hóa (bao gồm xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) là hoạt động mang tính kinh tế - kỹ thuật, liên quan mật thiết với hoạt động quản lý nhà nước (QLNN) và hoạt động cụ thể của doanh nghiệp trong việc quản lý... Chi tiết
 
Tháng 7
19
Ngày 07 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý khu vực phát triển đô thị với cac sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện khu vực... Chi tiết
 
Trang 4 trong 6 << < 1 2 3 4 5 6 > >>