Các bài viết trong Tháng Chín, 2016

Tháng 9
6

Bản đồ địa hình 

Gửi bởi edic
“Bản đồ là hình chiếu thu nhỏ, tương đối chính xác của một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng tờ giấy theo một nguyên tắc chiếu hình bản đồ nhất định có kể đến ảnh hưởng độ cong Trái đất”. Tùy theo nội dung thể hiện mà bản đồ được... Chi tiết
 
Tháng 9
6
Bản đồ số địa chính là sản phẩm bản đồ địa chính được số hóa, thiết kế, biên tập, lưu trữ và hiển thị trong hệ thống máy tính và các thiết bị điện tử. Nó có nội dung thông tin tương tự như bản đồ địa chính vẽ trên giấy song các thông tin này được ... Chi tiết
 
Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>