Kết hợp ArcGIS với Google maps

Gửi bởi edic  |  11 Tháng Mười 2016 12:56:27 SA  | 
Việc kết hợp ArcGIS với ảnh vệ tinh của Google mang lại nhiều lợi ích trong việc hiển thị, kiểm tra và số hóa dữ liệu. Bài viết này sẽ giới thiệu một số công cụ hỗ trợ kết hợp ArcGIS với ảnh Google maps.
Công cụ Google map extension
Tuy mới phát triển ở Version dưới 1.0 nhưng công cụ này tỏ ra hiệu quả nhất trong việc kết hợp ảnh google với ArcMap bằng cách kết hợp ảnh google như một lớp trong bản đồ của ArcMap.  Google map extension là công cụ mã nguồn mở bạn có thể down về file chạy và sourcecode từ trang http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Google_MapsCông cụ Geo-Explorer
Công cụ này cho phép mở bản đồ google maps trong ArcMap ở một cửa sổ riêng, người dùng có thể chọn vùng và lưu lại ảnh google map sau đó chồng ảnh vừa lưu vào bản đồ trong ArcMap. Việc kết nối với Google maps thực hiện không trực tiếp vào bản đồ ArcMap. Đây cũng là công cụ mã nguồn mở, tuy nhiên do viết bằng ngôn ngữ VB6 nên khi chạy chưa thật sự ổn định và còn nhiều lỗi cần cộng đồng lập trình hỗ trợ phát triển thêm. Bạn có thể tham khảo và down công cụ Geo-Exlorer về từ trang http://geo-explorer.org
       
 
Công cụ này hỗ trợ người dùng đồng bộ vị trí ảnh google với vị trí trên bản đồ trong ArcMap và ngược lại, sự liên kết thông qua vị trí tọa độ sẽ hữu ích cho người dùng trong việc kiểm tra, số hóa dữ liệu.
Công cụ  kết hợp bản đồ ArcMap với Google Earth do trung tâm GIS Ứng Dụng Mới phát triển, công cụ này cho phép kết  hợp toàn bộ lớp dữ liệu hoặc một phần lớp dữ liệu từ ArcMap với Google Earth. Công cụ được triển khai trên môi trường .net và tương thích với dữ liệu GIS ở hệ tọa độ VN2000 hoặc WGS84
CTXP tổng hợp Nguồn: http://ungdungmoi.com